صفحه اصلی گروه مشاورین آترین
تلفن شرکت آترین 0098 21 22649531
شما در حال حاضر وارد سیستم نشده اید ورود
 
 
 
  فرم استخدام  
         
 

اطلاعات شخصی
واحد / شغل مرتبط  *
نام  *
نام خانوادگی  *
نام پدر  *
استان:


شهر:
محل تولد  *
شماره شناسنامه  *
کد ملی  *
 /  / تاریخ تولد  *
جنسیت  *
وضعیت نظام وظیفه  *
وضعیت تاهل  *
 *
آشنایی با زبان خارجی  
انگلیسی  
نوشتن
خواندن
مکالمه
سایر
نوشتن
خواندن
مکالمه
آشنایی با کامپیوتر  
 میزان آشنایی: نرم افزار
 میزان آشنایی: نرم افزار
 میزان آشنایی: نرم افزار
سوابق تحصیلی  
آیا تحصیلات دانشگاهی دارید؟
آیا در حال تحصیل می باشید؟
 / زمان فارغ التحصیلی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
نام دانشگاه
آخرین سابقه کاری  
شرکت
تلفن
 /   / تاریخ شروع
 /   / تاریخ پایان
سمت
حقوق
گواهینامه کاری  
عنوان دوره
نام موسسه آموزش دهنده
سال دریافت
توضیح
سایر اطلاعات  
حقوق درخواستی  *
چگونه با شرکت آشنا شده اید؟
  در حال حاضر مشغول به کار هستید؟
آیا سابقه کیفری دارید
آدرس ایمیل  *
شماره تلفن  *
موبایل  *
آدرس محل سکونت  *
عکس  رزومه (اختیاری)